הפתרונות שאנו מספקים ולמי

הנהלת החברה

Expo-Net במחשוב ענן

כביש 65 בקטע מואדי ערה לעפולה (20 ק"מ), הכביש שודרג לכל אורכו ויהפוך לכביש ראשי דו מסלולי. בשלב הראשון הוקמו מפרידונים לכל אורך הכביש במטרה לפתור את בעיות הבטיחות הקשות. מצומת דוברת לצומת גולני (17 ק"מ) הכביש הורחב לדו מסלולי עם שני נתיבים לכל כיוון.