הפתרונות שאנו מספקים ולמי

הנהלת החברה

Expo-Net במחשוב ענן

A new neighborhood that includes construction of 770 housing units in a residential building, a large park with an area of approximately 30 acres, and a variety of community centers, a neighborhood commercial center, a sports center, and a synagogue.