הפתרונות שאנו מספקים ולמי

הנהלת החברה

Expo-Net במחשוב ענן

This "Trans-Israel" railway starts in Lod and continues to Hadera. The project will reinforce and help develop freight transport by rail.