הנהלת החברה

Expo-Net במחשוב ענן

מכרזים ורכש

Expo-Net משלבת את התכנון המוקדם, ומעמיקה אותו לשלבי התכנון המפורט לצורך קבלת היתרים לפרויקט, עוד בטרם תחילת הביצוע. תכנון עלויות מפורט מקנה שליטה מלאה בתקצוב הפרויקט ובתהליכי הרכש המשולבים בו. המערכת מרכזת במוקד מידע אחיד את כתבי הכמויות, מפרטי הבנייה, ניהול המכרזים ותהליכי הרכש. המערכת מאפשרת תפוצת מידע רחבה על בסיס הרשאות שהוגדרו מראש, גישה מלאה לקבצים, וחיסכון ניכר בהדפסות. קבצי המכרזים פתוחים בפני המשתתפים, ונעשה שיתוף נרחב של מידע לצורך ניהול מכרז יעיל, שקוף, ותקין. התוצאה: חיסכון ניכר בעלויות הפרויקט.

הפיתרון בתהליך

הפיתרון בתהליך

מוצרים