הנהלת החברה

Expo-Net במחשוב ענן

ניהול הביצוע ומעקב שוטף

Red hard hat and glasses. Isolated on a white background.

Expo-Net מאפשרת גמישות מלאה גם בשלבי ביצוע הפרויקט: שינוי תכנוני במהלך הפרויקט, שינויי דיירים, תוספות ועדכונים. במהלך הפרויקט נעשה מעקב מלא אחר הביצוע, כולל מערכות למתן אישורים לקבלנים או דחייה ותיקון של פריטים שונים שבוצעו בפרויקט. בנוסף, מתאפשרת קבלתו של פירוט תקציבי מדוקדק בכל רגע נתון. המידע כולו מאוחסן במאגר אחד מרכזי, ובתום הפרויקט נעשה גיבוי לתיעוד המלא של התהליכים ולכלל המסמכים – והוא נמסר לידי היזם או מנהל הפרויקט.

הפיתרון בתהליך

הפיתרון בתהליך

מוצרים