הנהלת החברה

Expo-Net במחשוב ענן

בינוי ומגורים

בנייה למגורים מחייבת מעקב הדוק אחר הפרויקט, כמו גם התחשבות בשינויי דיירים משלבי התכנון עד גמר הביצוע. Expo-Net מאפשרת ניהול לוחות זמנים, קטלוג יעיל ומהיר של חומרים וכתבי כמויות עבור כל יחידת דיור, וסינכרון מיטבי בין כלל גורמי הניהול, היועצים וקבלני הביצוע. הקבלן מקבל נגישות לתיקייה שבו מאוחסנים המפרטים והתוכניות לביצוע. המידע נגיש ומחולק לפי יחידות דיור, ובדרך זו – איתור החומרים מתבצע בקלות וביעילות.
הנה כמה מהפרויקטים שבהם אנו מעורבים:
חלומות זכרון – שיכון ובינוי.
חלומות קרית אונו – שיכון ובינוי.

הפיתרון בתהליך

הפיתרון בתהליך

מוצרים