הנהלת החברה

Expo-Net במחשוב ענן

תשתיות ומים

פרויקטים של תשתיות בסדרי גודל אדירים מחייבים תיאום מושלם בין כלל גורמי הייזום, הניהול, התכנון והביצוע. סינכרון מושלם של כל המעורבים מביא לחיסכון בעלויות – ובסכומים ניכרים. מערכת Expo-Net היא נקודת המפגש המושלמת לניהול הפרויקט ותיאום בין כל הגורמים. עבודה מיטבית עם המערכת מביאה לחיסכון משאבים גדול במיוחד.

מערכות ממשלתיות המנהלות פרויקטים בתחום התשתיות נעזרות ביכולות המתקדמות של Expo-Net לצורך תיאום מושלם בין הגופים השונים המעורבים בפרויקט והיועצים מרחבי העולם, חיסכון ניכר של משאבים ציבוריים, והוצאת דוחות מתקדמים עבור דרגי הניהול הבכירים ביותר.

אלה כמה מהפרויקטים שבהם אנו מעורבים:

הפיתרון בתהליך

הפיתרון בתהליך

מוצרים