הנהלת החברה

Expo-Net במחשוב ענן

רכבות ותחבורה

פרויקטים של תשתיות תחבורה מגלמים בתוכם תקציבים גדולים במיוחד, ולרוב הם כרוכים בצורך לעבוד בתיאום מושלם מול מומחים ויועצים מרחבי העולם, שלא נמצאים בכל רגע נתון בשטחי הביצוע של הפרויקט. Expo-Net מאפשרת ניהול משאבים נכון, מניעת כפילויות וטעויות שנובעות מהיעדר-תיאום, וחיסכון משמעותי ביותר בעלויות הפרויקט.

הניסיון מלמד כי ה-ROI על המערכת מושג במהירות, ויש פרויקטים רבים בתחום שבהם החזרת ההשקעה נעשית רק על בסיס החיסכון בסעיף מכוני ההעתקות. כל חיסכון נוסף הוא למעשה רווח נקי לקופת הפרויקט והיזם.

אלה כמה מהפרויקטים שבהם אנו מעורבים:

הפיתרון בתהליך

הפיתרון בתהליך

מוצרים